Bureau Pees

Bureau Pees, een initiatief van cultuurproducent en theatermaker Peter Dictus, ontwikkelt kunstzinnige activiteiten en producten. Het accent ligt daarbij op podiumkunst die zich sterk verbonden weet met de direct omringende samenleving. In 2018 begint Bureau Pees aan de opzet van een professioneel productiehuis voor amateurtheater, bij voorkeur gericht op maatschappelijke thematiek. Bureau Pees wordt hierin ondersteund door Kunstloc met een bijdrage uit het impulsgeldenprogramma van de provincie Noord-Brabant.

Bureau Pees produceert podiumkunst in een directe relatie met de omgeving. Door theater op voorhand inhoudelijk en organisatorisch te relateren aan de eigen omgeving, draagt het als vanzelf een sociaal-maatschappelijke relevantie in zich en worden kunst en samenleving met elkaar verbonden. Projecten als Het Blik van Wallsteijn (2003), Anna (2007), Lucia’s Liefde (2009), Rook/Blik (2010), Moeland (2012), Mevrouw Van Gogh (2016) en Harmonie (2017) zijn daarvan sprekende voorbeelden.

Bureau Pees herbergt de ervaring en opvattingen van zijn initiatiefnemer. Die zijn bepalend voor de denk- en werkwijze binnen zijn cultureel ondernemerschap. Dat betekent dat Bureau Pees opereert op de snijvlakken tussen:

  • verschillende artistieke disciplines en kunstuitingen
  • artistieke en niet-artistieke disciplines (zoals journalistiek)
  • amateur- en professionele kunstbeoefening
  • kunstvakopleiding en werkveld
  • feit en fictie.

Vaak is het werk te zien als documentair theater, soms als community art. Theater over, voor en met de mensen die er naar zitten te kijken. Onder het motto: als je weet wat er speelt, weet je ook wat er gespeeld moet worden.