Moederheil

In 2021 komt Anouk van den Berg met een bijzondere locatievoorstelling over Moederheil, het zogeheten doorgangshuis in Breda waar tientallen jaren ongehuwde zwangere meisjes en vrouwen gedwongen werden hun kinderen af te staan.

Tot ver in de jaren zestig, zeventig van de vorige eeuw was Moederheil in Breda het grootste doorgangshuis voor ongehuwde moeders. Vrouwen en meisjes die 'niet in staat' werden geacht voor hun kind te kunnen zorgen. Of voor wie de schande van een kind te groot was. Na hun bevalling moesten ze onmiddellijk hun kind afstaan, voor adoptie, vaak zonder enig verder contact. Tegenwoordig staat Moederheil in het volle daglicht. Zo loopt op dit moment een rijksonderzoek naar het reilen en zeilen van doorgangshuizen als Moederheil, mede naar de rol van de overheid bij de nog altijd schimmige praktijken die zich in deze instellingen hebben afgespeeld.

Meer plannen & projecten