nieuwe productie van het zuid land

In 2022 presenteert Bureau Pees een nieuwe voorstelling met het zuid land.

het zuid land wordt bevolkt door door Jorg van den Kieboom (1990) en Hidde Brouwers (1993). Beiden studeerden in 2014 af aan de Fontys Academie voor Theater (FHK) - Jorg cum laude en met de Jacques de Leeuw Prijs. Beiden werken sindsdien als theaterdocent en theatermaker bij o.a. Nieuwe Veste, Podium Bloos en Factorium. In hun samenwerking voor het zuid land onderzoeken ze de werking van filmische technieken in het theater en de betekenis van het kind in de volwassen samenleving. Daarbij regisseren ze samen en levert Jorg de tekst. In de nazomer van 2020 presenteren ze de voorstelling reindier, gespeeld door de 13-jarige Lucas Siljée.


Als het zuid land maakten ze eerder ook De ongelooflijke poging van niemand om iemand te zijn, Equus, Het verlangen van de eenzaat en In het nest van de arend.


zie ook www.hetzuidland.nl


Meer plannen & projecten